Vesimittareiden luenta

Vesimittarin lukema ilmoitetaan vuosittain kesäkuun aikana, viimeinen ilmoituspäivä on 1.7.  

Vesimittarin lukeman voi ilmoittaa; vesiosuuskunnan nettisivujen kautta, tekstiviestillä, sähköpostilla tai kirjeellä. Ilmoituksessa tulee olla asiakasnumero, joka löytyy asiakkaille lähettetyn kirjeen osoitetarrasta tai vesilaskusta. Useamman mittarin osakkaan on helpointa ilmoittaa mittareiden lukemat sähköpostilla.

Suuri vedenkulutus

Yleisimpiä ison vedenkulutuksen aiheuttajiksi on ilmennyt mm.:

  • vuotava vesikaluste esim. WC-istuin,
  • lämminvesivaraajan paineventtiili, tai
  • vuotamaan jäänyt puutarhaletku. 

Mikäli asiakas epäilee vesimittarin virhettä, niin mittari voidaan toimittaa viralliseen testaukseen. Jos mittari todetaan säädösten mukaiseksi, niin asiakkaalta veloitetaan tarkistuksen aiheuttamat kustannukset. Mikäli vesimittari on näyttänyt liian suurta lukemaa, korvataan asiakkaalle mahdollisesti liikaa peritty vesimaksu, eikä peritä tarkistuksen kustannuksia.

Vesimittareiden vaihto

Vesimittarit vaihdetaan tietyn ajan tai käyttömäärien mukaisesti. Vesiosuuskunnan hallituksen päätöksellä uusittavan vesimittarin n. 50 € + vaihtotyön maksaa osakas.

Vesilaitostekniikka

Vesihuollon toimintavarmuutta ajatellen on vedenottamon laite- ja sähkökeskukseen hankittu automaattinen sammutusjärjestelmä, jolloin mahdollisen tulipalon sattuessa vahingot jäisivät pieniksi ja näin ollen tuotantokatkokset mahdollisimman lyhyiksi.

Jätevesipumppaamot

Mikäli huomataan, että jätevesipumppaamoissa palaa punainen valo tai joissakin uudemmissa myös vihreä valo, joka ei parin minuutin kuluessa sammu, niin ilmoitus vesiosuuskunnan vikapäivystykseen. KIITOS!

Huoltotöitä kiinteistöillä tekevillä vesiosuuskunnan työntekijöillä on pääsääntöisesti päällään keltainen takki tai liivi. Selkäpuolella on teksti www.ek-vok.fi

EI RASVAA JÄTEVETEEN

Suurin jätevesipumppaamoiden huoltokäyntien syy on rasva, joka tarttuu käynnistin- ja hälytysvippoihin. Olisikin vältettävä liiallisen rasvan päätyminen jäteveteen. Hyvä konsti vähentää rasvan määrää jätevedessä on rasvaisten pannujen ja astioiden pyyhkiminen paperilla ennen pesua. KIITOS!

Varautumissuunnitelma

Vesiosuuskunta on yhdessä terveysviranomaisten kanssa laatinut varautumissuunnitelmaa, mahdollisia puhtaan käyttöveden laadun muuttumisesta johtuvia käyttörajoituksia ja niistä tiedottamisesta vedenkäyttäjille.

Ryhmätekstiviesti osakkaille.

Vesiosuuskunta ilmoittaa tekstiviestillä niille osakkaille joiden matkapuhelinnumero on vesiosuuskunnan tiedossa mahdollisista häiriöistä vedenlaadussa tai vesi- ja jätevesiverkossa. Mikäli viestiä ei haluta tai numero muuttuu, niin ilmoitus vesiosuuskunnalle. KIITOS!

Tulevaisuuden näkymät

Vesiosuuskunnat ovat isojen haasteiden edessä, niin taloudellisesti, kuin toiminnallisesti. Vesiosuuskuntia on ajautunut kunnallisten vesilaitosten omistukseen, joka on ollut ainoa vaihtoehto palvelun säilyttämiseksi. Oman vesiosuuskuntamme näkyvät, vaikka haasteita on riittämiin, ovat hyvät. Tapahtunut vesiosuuskuntien yhdistyminen oli onnistunut ratkaisu ja luo hyvät mahdollisuudet toimia kannattavasti tulevaisuudessa. Vesiosuuskuntamme lainat ovat hyvin hallinnassa, pyrkimyksenä on maksaa kaikki lainat pois v. 2020 loppuun mennessä.

 

Hinnasto   1.7.2018     sis. alv 24%

Veden hinta                 1.7.2018-               1,98 / m3

Jäteveden hinta       1.7.2018-          3,00 / m3

Perusmaksu             v. 2018               204,60 € Laskutuslisä                                5,00 €

Viivästyskorko                                       8 %

Vesimittarin lukeman ilmoittamatta

jättäminen, uusintakysely                 30,00 €/kerta

Vesimittarilukeman

tarkistuskäynti                         50,00 € + km kulut.  

Muu vesiosuuskunnalle

kuulumaton työ                       50,00 € / tunti + km kulut.