Vesimittareiden luenta.

Vesimittarit luetaan vuosittain kesäkuun aikana, viimeinen ilmoituspäivä on 1.7.  

Vesimittarin lukeman voi ilmoittaa; vesiosuuskunnan nettisivujen kautta, tekstiviestillä p. 040 176 1535, sähköpostilla tai kirjeellä. Ilmoituksessa tulee olla asiakasnumero, joka löytyy tämän kirjeen osoitetarrasta, tai vesilaskusta. Useamman mittarin osakkaan on helpointa ilmoittaa mittareiden lukemat sähköpostilla.

Vesiosuuskunnan hallituksen päätöksellä, sellaisten kiinteistöjen, joilla on useita mittareita, esim. alamittaus jätevedelle, lähetetään erillinen kulutuslasku jokaisesta vesimittarista. Virheitten mahdollisuus vähenee ja on helpompi seurata kulutusta, sekä varmistua laskutuksen oikeellisuudesta. Mahdollinen mittareiden etäluenta tulevaisuudessa, ei mahdollista nykyistä käytäntöä.

Vesimittarit.

Vesiosuuskunnan toimesta jatketaan koronan johdosta kesken jääneitä vesimittareiden tarkistuksia. Kohteena ovat pitkään käytössä olleet mittarit, joiden mittaustarkkuutta selvitetään, näin saadaan tietoa mittareiden vaihtamisten tarpeellisuudesta. Mahdollista on siirtyä etäluettaviin mittareihin, jolloin lukema siirtyy sähköisesti vesiosuuskunnalle.

Ryhmätekstiviesti osakkaille.

Vesiosuuskunta ilmoittaa tekstiviestillä niille osakkaille joiden matkapuhelinnumero on vesiosuuskunnan tiedossa, tiedotteita, tai häiriöistä vesi- ja jätevesiverkossa. Mikäli et ole saanut viestiä aiemmin, niin ilmoita numero, tai jos numerosi muuttuu, niin ilmoitus vesiosuuskunnalle. KIITOS!

Veden laatu ja vesisulut.

Jos puhdasta vettä ei ole pitkään aikaan kiinteistöllä käytetty, niin putkistoissa seisoneessa vedessä voi alkuun olla maku- tai hajuhaittoja. Onkin suotavaa, että vettä juoksutetaan reilusti, jotta putkistoon tulee uutta raikasta vettä verkostosta.

Kun ulkona oleva kesä-asuntojen vesisulku avataan, tai suljetaan, niin se kierretään aina täysin auki-, tai kiinniasentoon. Ei kuitenkaan liian kireälle, vaan hieman löysäten, ettei sulkuventtiili juutu kiinni.

Tulevaisuuden näkymät.

Vesiosuuskuntien toimintaa tarkastellaan valtiovallan taholta entistä kriittisemmin. Myös Eu:n taholta tulevat määräykset velvoittavat varsinkin omia vedenottamoita omaavilta vesiosuuskunnilta entistä enemmän panostamista henkilöstön kouluttautumiseen ja osaamisen varmistamiseen. Toimenpiteet tulevat vääjäämättä lisäämään kustannuksia, jotta vedentuotanto voi toimia määräysten mukaisesti ja laadukkaasti.

Vesiosuuskuntamme talous on kunnossa ja olemme pystyneet hieman lisäämään pääomaa varautumiseksi mahdollisiin vedenottamon ja jätevesiverkoston korjauksiin. Varsinkin jäteveden linjapumppaamoissa alkaa ilmetä huoltotarvetta pumppujen ja muidenkin teknisten rakenteiden osalta.

Alvalle maksettava jätevesimaksu nousi tämän vuoden alusta n. 10 %. Hinnannousuun varauduttiin jo viime vuonna, joten nyt ei tule muutoksia, joten hinnasto 1.7.2020 on edelleen voimassa. Perusmaksu pysyy myös edelleen samana.

Kiitos aktiivisille osakkaille.

Vesiosuuskunta kiittää kaikkia osakkaitamme, jotka nopeasti ilmoitatte mahdollisista häiriöistä vikapäivystykseen. Näin mahdolliset viat saadaan nopeammin korjattua ja kustannukset vähenee.

Hinnasto    1.7.2020     sis. alv 24%

Veden hinta           1.7.2020-            2,11 / m3
Jäteveden hinta       1.7.2020-            3,91 / m3
Perusmaksu              v. 2020                241,80 €
Laskutuslisä                    5,00 €
Viivästyskorko                                           8 %
Vesimittarin lukeman ilmoittamatta jättäminen, uusintakysely                  30,00 €/kerta
Vesimittarilukeman tarkistuskäynti                          50,00 € + km kulut.   
Muu vesiosuuskunnalle kuulumaton työ                       50,00 € / tunti + km kulut.  

 

Hinnasto    1.7.2020     sis. alv 24%

Veden hinta              1.7.2020-            2,11 / m3

Jäteveden hinta       1.7.2020-            3,91 / m3

Perusmaksu              v. 2020                241,80 €

Laskutuslisä                                                 5,00 €

Viivästyskorko                                           8 %

Vesimittarin lukeman ilmoittamatta jättäminen, uusintakysely                  30,00 €/kerta

Vesimittarilukeman tarkistuskäynti                          50,00 € + km kulut.  

Muu vesiosuuskunnalle kuulumaton työ                       50,00 € / tunti + km kulut.