Vesimittareiden luenta.

Vesimittarit luetaan vuosittain kesäkuun aikana, viimeinen ilmoituspäivä on 1.7.  
Vesimittarin lukeman voi ilmoittaa:

  • vesiosuuskunnan nettisivujen kautta,
  • tekstiviestillä p. 040 176 1535,
  • sähköpostilla tai
  • kirjeellä.

Ilmoituksessa tulee olla asiakasnumero, joka löytyy esimerkiksi vesiosuuskunnan kirjeen osoitetarrasta tai vesilaskusta. Useamman mittarin osakkaan on helpointa ilmoittaa mittareiden lukemat sähköpostilla.

Varmuutta jätevesien siirtoon.

Vesiosuuskuntamme hankkii ja asentaa suurimpiin linja- ja välipumppaamoihin uuden hälytysjärjestelmän kuluvan vuoden aikana. Näin saamme nopeammin tiedon mahdollisesta häiriöstä pumppaamoilla ja estetään mahdolliset ylivuodot maastoon, sekä vähennetään pumppujen kulumista ja sähkönkulutusta häiriöiden sattuessa.

Ryhmätekstiviesti osakkaille.

Vesiosuuskunta ilmoittaa tekstiviestillä niille osakkaille, joiden matkapuhelinnumero on vesiosuuskunnan tiedossa, tiedotteita tai häiriöistä vesi- ja jätevesiverkossa. Mikäli et ole saanut viestiä aiemmin, niin ilmoita numero, tai jos numerosi muuttuu, niin ilmoitus vesiosuuskunnalle. Näin varmistat nopean tiedon saamisen vaikkapa juomaveden laadun muuttuessa.  KIITOS!

Veden laatu ja vesisulut.

Vesiosuuskunta ottaa vesinäytteitä verkostomme eri alueilta. Tulokset ovat nähtävissä vesiosuuskunnan nettisivuilla. Veden laatu on ollut hyvä.

Vesiosuuskunnan tehtäviin kuuluu myös vedenottamon n. 100 ha pohjavesialueen pohjaveden korkeuden mittaukset viidestä eri kohteesta. Pohjaveden korkeuden vaihteluväli on melko pieni.

Jos puhdasta vettä ei ole pitkään aikaan kiinteistöllä käytetty, niin putkistoissa seisoneessa vedessä voi alkuun olla maku- tai hajuhaittoja. Onkin suotavaa, että vettä juoksutetaan reilusti, jotta putkistoon tulee uutta raikasta vettä verkostosta.

Kun ulkona oleva kesäasuntojen vesisulku avataan tai suljetaan, niin se kierretään aina täysin auki- tai kiinniasentoon. Ei kuitenkaan liian kireälle, vaan hieman löysäten, niin ettei sulkuventtiili juutu kiinni.

Tulevaisuuden näkymät.

Vesiosuuskuntien toimintaa tarkastellaan valtiovallan taholta entistä kriittisemmin. Uusi vesihuoltolaki tulee voimaan 1.1.2023, joka määrittänee tiukat vaatimukset varsinkin niille vesiosuuskunnille joilla on omaa vedentuotantoa.

Valtiovalta patistelee pieniä vesiosuuskuntia yhdistymään, tai tekemään yhteistyötä keskenään, jotta tulevista vaatimuksista selvitään.

Vesiosuuskuntamme viisi vuotta sitten tehtyä sulautumista, koulutuksiin osallistumista, sekä uusia innovaatioita vesihuollon kehittämiseen, arvostetaan laajalti alan toimijoiden parissa.

Talous.

Vesiosuuskuntamme talous on vahvistunut ja olemme saaneet kerättyä hieman puskurirahastoa mahdollisten isompien korjausten rahoittamiseksi.

Laskutuslainsäädännön muuttumisen johdosta vesiosuuskunta ei enää peri laskutuslisää 1.7.2022 jälkeen erääntyvien laskujen osalta. Laskutuksen kustannus sisällytetään laskutettavien tuotteiden hintaan. Laskutuslisä ja viivästyskorko säilyvät edelleen maksumuistutuslaskuissa.

 

Hinnasto    1.7.2022     sis. alv 24%
Veden hinta           1.7.2022-            2,11 / m3
Jäteveden hinta       1.7.2022-            3,97 / m3
Perusmaksu              v. 2022               248,00 €
Laskutuslisä maksumuistutukset          8,00 €
Viivästyskorko                                           8 %
Vesimittarin lukeman ilmoittamatta jättäminen, uusintakysely                  30,00 €/kerta
Vesimittarilukeman tarkistuskäynti                          50,00 € + km kulut.   
Muu vesiosuuskunnalle kuulumaton työ                       50,00 € / tunti + km kulut.