Etelä-Korpilahden vesiosuuskunta       Tiedote   1 / 2024    

Vesimittareiden luenta

Vesimittarit luetaan vuosittain kesäkuun aikana, viimeinen ilmoituspäivä on 1.7.  

Vesimittarin lukeman voi ilmoittaa vesiosuuskunnan nettisivujen kautta, tekstiviestillä p. 040 7238616, sähköpostilla tai kirjeellä. Ilmoituksessa tulee olla mainittuna asiakasnumero, joka löytyy tämän kirjeen osoitetarrasta tai vesilaskusta. Useamman mittarin osakkaan on helpointa ilmoittaa mittareiden lukemat sähköpostilla.

Sellaisten kiinteistöjen, joilla on useita mittareita, esim. alamittaus jätevedelle, lähetetään yhteinen kulutuslasku kaikista vesimittarista. Laskussa on eritelty mittarikohtaiset lukematiedot. Näin laskutuksen virheiden mahdollisuus vähenee ja on helpompi seurata kulutusta sekä varmistua laskutuksen oikeellisuudesta.

Vesimittarit

Vesiosuuskunnan toimesta jatketaan koronan johdosta kesken jääneitä vesimittareiden tarkistuksia. Kohteena ovat pitkään käytössä olleet mittarit, joiden mittaustarkkuutta selvitetään, näin saadaan tietoa mittareiden vaihtamisten tarpeellisuudesta. Vesiosuuskunnassa siirytään alueittain etäluettaviin mittareihin, jolloin lukema siirtyy sähköisesti vesiosuuskunnalle. Siirtymisestä tiedotetaan myöhemmin lisää.

Ryhmätekstiviesti osakkaille

Vesiosuuskunta ilmoittaa tekstiviestillä niille osakkaille joiden matkapuhelinnumero on vesiosuuskunnan tiedossa, tiedotteita, tai häiriöistä vesi- ja jätevesiverkossa. Mikäli et ole saanut viestiä aiemmin, niin ilmoita numero tai numerosi muuttuminen vesiosuuskunnalle. KIITOS!

Veden laatu ja vesisulut

Jos puhdasta vettä ei ole pitkään aikaan kiinteistöllä käytetty, niin putkistoissa seisoneessa vedessä voi alkuun olla maku- tai hajuhaittoja. On suotavaa, että vettä juoksutetaan reilusti, jotta putkistoon tulee uutta raikasta vettä verkostosta.

Kun ulkona oleva kesä-asuntojen vesisulku avataan, tai suljetaan, niin se kierretään aina täysin auki-, tai kiinniasentoon. Ei kuitenkaan liian kireälle, vaan hieman löysäten, jottei sulkuventtiili juutu kiinni.

Tulevaisuuden näkymät

Vesiosuuskuntien toimintaa tarkastellaan valtiovallan taholta entistä kriittisemmin. Myös EU:n taholta tulevat määräykset velvoittavat varsinkin oman vedenottamon omaavilta vesiosuuskunnilta entistä enemmän panostamista henkilöstön kouluttautumiseen ja osaamisen varmistamiseen. Toimenpiteet tulevat vääjäämättä lisäämään kustannuksia, jotta vedentuotanto voi toimia määräysten mukaisesti ja laadukkaasti.

Vesiosuuskuntamme talous on kunnossa ja olemme pystyneet hieman lisäämään pääomaa varautumiseksi mahdollisiin vedenottamon ja jätevesiverkoston korjauksiin. Varsinkin jäteveden linjapumppaamoissa alkaa ilmetä huoltotarvetta pumppujen ja muidenkin teknisten rakenteiden osalta.

Vesiosuuskunnan WSP ( Water Safety Plan = talousveden turvallisuutta uhkaavien riskien hallintajärjestelmä ) on hyväksytty osuuskunnan osalta vuoden 2022 lopulla.

Kiitos aktiivisille osakkaille!

Vesiosuuskunta kiittää kaikkia osakkaitamme, jotka nopeasti ilmoitatte mahdollisista häiriöistä vikapäivystykseen. Näin mahdolliset viat saadaan nopeammin korjattua ja kustannukset vähenee.

Hinnasto   1.7.2024   sis. alv 24%

Veden hinta                 1.7.2024-              2,32/ m3

Jäteveden hinta       1.7.2024-           4,36 / m3

Perusmaksu             v. 2024               260,0 €

Viivästyskorko                                           8 %

Vesimittarin lukeman ilmoittamatta jättäminen, uusintakysely                 30,00 €/kerta

Vesimittarilukeman tarkistuskäynti                         50,00 € + km kulut.  

Muu vesiosuuskunnalle kuulumaton työ                       50,00 € / tunti + km kulut.

 

Etelä-Korpilahden vesiosuuskunta                          Y-tunnus 1656161-1                                   Vikapäivystys:   050 326 6840

41820 Saakoski, Saakoskentie 43                                                                                                                                            040 176 1535

Toimitusjohtaja p. 040 176 1535                                                                                                                                            040 723 8616                                                                                                                                 Sähköposti         Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Nettisivut          www.ek-vok.fi

Tilitoimisto        Azets Insight Oy, vaihde p- 010 756 40                                        Vesiosuuskunnan pj. Markku Levaniemi p.   040 723 8616

KOKOUSKUTSU

ETELÄ-KORPILAHDEN VESIOSUUSKUNNAN SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN OSUUSKUNNAN KOKOUS

Aika                        to. 27.6.2024 klo.18.30

Paikka                     Vanha-Maahin tila Maahinkyläntie 40 Saakoski

                                Kahvitus ja valtakirjojen tarkastus klo.18.00 alkaen                                                      

ASIALISTA

1   Kokouksen avaus.                                                                                                                                                                 

2   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.    

3   Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta.

4   Kahden pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskijan valinta.

5   Todetaan läsnäolijat, valtakirjat ja hyväksyminen.

6   Tilinpäätöksen esittäminen ja vahvistaminen.

Esitetään hallituksen toimintakertomus, tilinpäätös, sekä tilintarkastuskertomus tilikaudelta 1.1. – 31.12.2023. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta.
Lataa toimintakertomus tästä: EK-VOK_toimintakertomus_2023.pdf
Lataa tilintarkastuskertomus tästä: tilintarkastus_2023.pdf

7   Vastuuvapaudesta päättäminen.

Päätetään vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta.

8   Ylijäämästä päättäminen.

Hallitus esittää tilikauden tappion 29894,64 € siirtämisestä osuuskunnan voitto / tappiotilille.

9   Hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten, sekä tilintarkastajien palkkioista päättäminen.

10. Hallituksen jäsenten valinta, kolme erovuoroista Jukka Pitkänen, Harri Koponen ja Jari Pesonen ja kaksi varajäsentä                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

11 Tilintarkastajan valinta.

Hallitus esittää päätilintarkastajaksi Sami Kiviluoma ja Tilintarkastus Riuttanen Oy sysaudit.fi  

12 Esitetään hallituksen talousarvioehdotus vuodelle 2025.

13 Käsitellään muut esille tulevat asiat.

14 Kokouksen päättäminen.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VALTAKIRJA

Valtuutan / valtuutamme______________________________________________________________________

 

edustamaan ja käyttämään äänioikeutta Etelä-Korpilahden vesiosuuskunnan varsinaisessa kokouksessa 27.6.2024 

___________________________     /     2024 ________________________________________________________

Paikka ja aika                                                         Allekirjoitus / allekirjoitukset

Vesimittareiden luenta

Vesimittarit luetaan vuosittain kesäkuun aikana, viimeinen ilmoituspäivä on 1.7.  

Vesimittarin lukeman voi ilmoittaa; vesiosuuskunnan nettisivujen kautta, tekstiviestillä p. 040 7238616 sähköpostilla tai kirjeellä. Ilmoituksessa tulee olla asiakasnumero, joka löytyy tämän kirjeen osoitetarrasta, tai vesilaskusta. Useamman mittarin osakkaan on helpointa ilmoittaa mittareiden lukemat sähköpostilla.

Vesiosuuskunnan hallituksen päätöksellä, sellaisten kiinteistöjen, joilla on useita mittareita, esim. alamittaus jätevedelle, lähetetään erillinen kulutuslasku jokaisesta vesimittarista. Virheitten mahdollisuus vähenee ja on helpompi seurata kulutusta, sekä varmistua laskutuksen oikeellisuudesta. Mahdollinen mittareiden etäluenta tulevaisuudessa, ei mahdollista nykyistä käytäntöä.

Vesimittarit

Vesiosuuskunnan toimesta jatketaan koronan johdosta kesken jääneitä vesimittareiden tarkistuksia. Kohteena ovat pitkään käytössä olleet mittarit, joiden mittaustarkkuutta selvitetään, näin saadaan tietoa mittareiden vaihtamisten tarpeellisuudesta. Mahdollista on siirtyä etäluettaviin mittareihin, jolloin lukema siirtyy sähköisesti vesiosuuskunnalle.

Ryhmätekstiviesti osakkaille

Vesiosuuskunta ilmoittaa tekstiviestillä niille osakkaille joiden matkapuhelinnumero on vesiosuuskunnan tiedossa, tiedotteita, tai häiriöistä vesi- ja jätevesiverkossa. Mikäli et ole saanut viestiä aiemmin, niin ilmoita numero, tai jos numerosi muuttuu, niin ilmoitus vesiosuuskunnalle. KIITOS!

Veden laatu ja vesisulut

Jos puhdasta vettä ei ole pitkään aikaan kiinteistöllä käytetty, niin putkistoissa seisoneessa vedessä voi alkuun olla maku- tai hajuhaittoja. Onkin suotavaa, että vettä juoksutetaan reilusti, jotta putkistoon tulee uutta raikasta vettä verkostosta.

Kun ulkona oleva kesä-asuntojen vesisulku avataan, tai suljetaan, niin se kierretään aina täysin auki-, tai kiinniasentoon. Ei kuitenkaan liian kireälle, vaan hieman löysäten, ettei sulkuventtiili juutu kiinni.

Tulevaisuuden näkymät

Vesiosuuskuntien toimintaa tarkastellaan valtiovallan taholta entistä kriittisemmin. Myös Eu:n taholta tulevat määräykset velvoittavat varsinkin omia vedenottamoita omaavilta vesiosuuskunnilta entistä enemmän panostamista henkilöstön kouluttautumiseen ja osaamisen varmistamiseen. Toimenpiteet tulevat vääjäämättä lisäämään kustannuksia, jotta vedentuotanto voi toimia määräysten mukaisesti ja laadukkaasti.

Vesiosuuskuntamme talous on kunnossa ja olemme pystyneet hieman lisäämään pääomaa varautumiseksi mahdollisiin vedenottamon ja jätevesiverkoston korjauksiin. Varsinkin jäteveden linjapumppaamoissa alkaa ilmetä huoltotarvetta pumppujen ja muidenkin teknisten rakenteiden osalta.

WSP (Water Safety Plan) on hyväksytty osuuskunnan osalta v.2022 lopulla.

WSP = talousveden turvallisuutta uhkaavien riskien hallintajärjestelmä.

Kiitos aktiivisille osakkaille

Vesiosuuskunta kiittää kaikkia osakkaitamme, jotka nopeasti ilmoitatte mahdollisista häiriöistä vikapäivystykseen. Näin mahdolliset viat saadaan nopeammin korjattua ja kustannukset vähenee.

 

 

Hinnasto   1.7.2023     sis. alv 24%

Veden hinta 1.7.2023- 2,32 €/ m3
Jäteveden hinta 1.7.2023- 4,36 € / m3
Perusmaksu v. 2023 260,00 €
Viivästyskorko 8 %
Vesimittarin lukeman ilmoittamatta jättäminen, uusintakysely 30,00 €/kerta
Vesimittarilukeman tarkistuskäynti 50,00 € + km kulut.
Muu vesiosuuskunnalle kuulumaton työ 50,00 € / tunti + km kulut.

 

Vesiosuuskunnan lokakuun 2023 vesilaskussa on tapahtunut valittava virhe. Veden ja jäteveden yksikköhinnat ovat laskussa vuoden 2023 hinnaston mukaisia, kun näiden olisi pitänyt olla vuoden 2022 hinnaston mukaisia. Tämän vuoksi laskussa oleva vesimaksun kuutiohinta on 0,21 € liian suuri ja vastaavasti jätevesimaksun hinta on 0,40 € liian suuri. Yhteensä virhe on veden ja jäteveden osalta 0,61 € kuutiometriä kohden.

Voitte arvioida liikaa laskutetun maksun osuutta seuraavan taulukon avulla:

Liikamaksu eri vedenkulutuksilla, sis ALV 24%

 Veden liikamaksutaulukko 2023

Liikaa laskutettu osuus palautetaan seuraavan vesilaskun yhteydessä automaattisesti, teidän ei tarvitse tehdä mitään. Seuraava lasku lähetetään paljon vettä käyttäville asiakkaille joulukuussa 2023 ja lopuille käyttäjille elokuussa 2024.

Mikäli haluatte palautuksen nopeammin tilillenne, pyydämme ottamaan yhteyden vesiosuuskuntaan:

Etelä-Korpilahden vesiosuuskunta
Saakoskentie 43
41820 Saakoski

Asiakaspalvelu: 040 1761535
Sähköposti: Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Pahoittelemme tapahtunutta.

Etelä-Korpilahden vesiosuuskunta
Markku Levaniemi
Hallituksen puheenjohtaja

Tiedä  tai  veikkaa  vesiasiat!

Oikeat vastaukset ja voittajat!

 1. Mihin päivämäärään mennessä tulee vesimittarin lukema viimeistään ilmoittaa vuosittain vesiosuuskunnalle?

  X.  1.7.
                               

 2. Etelä-Korpilahden Vesiosuuskunnan  vedenhinta  tällä hetkellä   1 / m3   sis. alv. 24%

  X.   2,11 €

 3. Mitä näistä saat laittaa viemäriin?

  1.  WC-paperia

 4. Kuinka paljon on Etelä-Korpilahden vesiosuuskunnan vesi- ja jätevesiverkostojen mitta?

  2.   n. 72000 m

 5. Kuinka paljon on veden pudotuskorkeus Hietapohjan vedenottamolta – Päijänteeseen?

  X.   n. 39 m

 6. Kuinka paljon Suomessa on vesiosuuskuntia / vesilaitoksia?

  2.  n. 1500

 7. Kenelle ilmoitat, jos jätevesipumppaamossa palaa punainen valo?

  2.   Vesiosuuskunnan vikapäivystykseen

 8. Kuinka paljon vesiosuuskunnassamme on jäseniä?

  X. n. 230                                          

 9. Kuinka paljon vesiosuuskunnallamme on velkaa?

  1.  0,00 € 

 10. Kuinka paljon vesiosuuskuntamme kulutti sähköä v. 2019?

  X. n. 55000 kWh

 

Koski-Baarin, Puutarha Suokukan, tai Haanpään Alpakkatilan lahjakortin saajat:

Jutta Markkanen, Tuula Liukko, Hannu Lappalainen, Raimo Bister, Jukka Pitkänen ja Jari Pesonen.

 

 

Kiitos osallistujille ja Onnea voittajille!