Hallituksen kokousaikataulu

Osuuskunnan hallitus kokoontuu tarvittaessa, yleensä 4 - 5 kertaa vuodessa.

Tavallisesti vuoden ensimmäisessä kokouksessa käsitellään tlitoimiston laatimat  edellisen vuoden tilit ja hyväksymisen jälkeen tilit luovutetaan tilintarkastukseen. Hallituksen tehtävänä on laatia toimintakertomus edelliseltä vuodelta, sekä  tulo- ja menoarvio seuraavalle vuodelle, jotka esitellään osuuskuntakokouksen  hyväksyttäväksi. Hallitus päättää perittävistä maksuista, sekä liittymämaksun suuruudesta tarvittaessa. Osuuskunnan varsinainen kokous on pidettävä kesäkuun loppuun mennessä. Osuuskuntakokouksen jälkeen uusi hallitus järjestäytyy mahdollisimman pian.