Kiinteistön omistajavaihdos

 Kiinteistön omistajavaihdoksen yhteydessä on osapuolten selvitettävä kiinteistöä koskevat vesiosuuskuntaan liittyvät velvoitteet, kuten liittymäsopimus, maankäyttösopimus ja maksusuunnitelma.

Kiinteistön omistajavaihdoksen yhteydessä vanhan ja uuden omistajan on sovittava kiinteistön vesi- ja jätevesiliittymän hintojen loppumaksujärjestelyistä sekä osuuskunnan jäsenyyden siirtymisestä tai lakkaamisesta. Kun kiinteistö,  jossa on sopimuksen mukainen vesi- ja viemäriliittymä, myydään uudelle omistajalle, tulee kauppakirjaan merkitä siirtyykö liittymän vastuut uudelle omistajalle.  On käynyt jossain tapaus, että liittymän vastuista ja maksuista joutuu vastaamaan myyjäosapuoli.

Vastuiden vaihdosta on tehtävä siirtosopimus kolmena kappaleena, kaikki kappaleet toimitetaan allekirjoitettuna osuuskunnalle. Hallituksen kokous vahvistaa jäsenyysmuutokset ja palauttaa allekirjoitetut siirtosopimukset asianosaisille.

Vesiosuuskunnan sääntöjen 21§ käsittelee osuuden siirtoa ja siirron saajan oikeuksia.