Veden laatu

Tutkimustulokset Etelä-Korpilahden vesiosuuskunnan vedenottamolta:

 

Veden laadun mittaustulokset
Suure Tulos Yksikkö
     
23.6.2022
Maahikyläntie 62
 Etelä-Korpilahden_VOK_15.6.2022.pdf  
Lausunto Laboratorioon toimitettu vesinäyte täyttää tutkituilta osin STM:n asetuksen 1352/2015 mukaiset laatuvaatimukset ja -tavoitteet.
     
10.1.2022
Saalahdentie 349
 Testausseloste_2022_01_10.pdf  
Lausunto Laboratorioon toimitettu vesinäyte täyttää tutkituilta osin STM:n asetuksen 1352/2015 mukaiset laatuvaatimukset ja -tavoitteet.
     
24.11.2021
Radioaktiivisuuden määritys vesinäytteestäHietapohjan vedenottamo, lähtevä vesi
 Radioaktiivisuuden_maaritys_2021_11_24.pdf  
     
5.4.2021
Hietapohjan vo K1, Pohjavesi; Hyrkköläntie 544, Korpilahti
 Testausseloste_2021_04_05.pdf  
     
3.5.2021
Hietapohjan verkostovesi; Hyrkköläntie 544, Korpilahti
 2020-11-Seloste_20-31022-2_liitteineen.pdf  
E.coli 0 pmy/100 ml
Koliformiset bakteerit 0 pmy/100 ml
Heterotrofinen pesäkeluku (22°C) 3 pmy/ml
Haju Ei todettu  
Maku Ei todettu  
pH 7,2  
Väriluku <5 mg/l PT
Sähkönjohtavuus, 25°C 101 μS/cm
Sameus <0,2 NTU
Boori <0,02 mg/l
Ammonium <0,004 mg/l
Rauta < 10 μg/l
Mangaani <1 μg/l
Lausunto Vesi täyttää talousveden terveydelliset laatuvaatimukset ja on laatusuositusten mukaista tutkituilta osin.
     
27.5.2020
1. Verkostovesi; Saakoskentie 43, 41800 Korpilahti
2. Lähtevä vesi; Hietapohjan vedenottamo Korpilahti
 testausseloste_2020_06_02.pdf  
E.coli 1: 0
2: 0
MPN/100ml
Koliformiset bakteerit 1: 0
2: 0
MPN/100ml
Heterotrofinen pesäkeluku (22°C) 1: 0
2: ~3900
pmy/100ml
Heterotrofinen pesäkeluku (36°C) 1: 0
2: ~1700
pmy/100ml
Ulkonäkö 1: Kirkas
2: Kirkas
 
Haju 1: Ei todettu
2: Ei todettu
 
pH 1: 7,4
2: 7,2
 
Väriluku 1: < 5
2: < 5
mg/l PT
Sähkönjohtavuus, 25°C 1: 109
2: 109
μS/cm
Sameus 1: 0,31
2: 0,28
NTU
Ammonium 1: <0,004
2: 0,005
mg/l
Rauta 1: < 10
2:< 10
μg/l
Mangaani 1: 23
2: 8,7
μg/l
Lausunto 1. Verkostovesi; Vesinäyte oli tutkitulta osin hyvää talousvettä (STM:n asetus 401/2001).
2. Lähtevä vesi; Verkostoveden kokonaispesäkeluvulle (22 °C) ei ole numeraalista suositusarvoa STM:n asetuksessa 1352/2015. Asetuksen mukaan kokonaispesäkeluvussa ei saa esiintyä epätavallisia muutoksia. Vesi- ja viemärilaitosyhdistyksen mukaan tavoitearvona voidaan pitää alle 100 pmy/ml.
     
23.9.2019, Verkosto; Kurjenniementie 31, Korpilahti  testausseloste-2019-10_02.pdf  
21. toukokuuta 2019, Hietapohjan vedenottamo, lähtevä:  testausseloste_2019_05_21.pdf  
7. joulukuuta 2018, Maahinkyläntie 62:  Tutkimustodistus 2018_00031075_Suomi.pdf  
6. kesäkuuta 2018, Kiviöniementie 328:  Tutkimustodistus 00013034_Suomi.pdf  
8. joulukuuta 2017, Hyrkköläntie 554:  Tutkimustodistus_Hyrkköläntie_554__8.12.2017.pdf  
8. joulukuuta 2017, Hietapohja:  Tutkimustodistus_Hietapohja_8.12.2017.pdf  
17. toukokuuta 2017:  00011391_Suomi.pdf  
9. joulukuuta 2016:  2016-32748-1.pdf  
29. syyskuuta 2016:

2016-26021-1.pdf

2016-26017-1.pdf

2016-26016-1.pdf

 
23. toukokuuta 2016:  2016-03294-01.pdf  
22. helmikuuta 2016:  2016-01215-01.pdf