KOKOUSKUTSU

ETELÄ-KORPILAHDEN VESIOSUUSKUNNAN SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN OSUUSKUNNAN KOKOUS

Aika                        to. 27.6.2024 klo.18.30

Paikka                     Vanha-Maahin tila Maahinkyläntie 40 Saakoski

                                Kahvitus ja valtakirjojen tarkastus klo.18.00 alkaen                                                      

ASIALISTA

1   Kokouksen avaus.                                                                                                                                                                 

2   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.    

3   Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta.

4   Kahden pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskijan valinta.

5   Todetaan läsnäolijat, valtakirjat ja hyväksyminen.

6   Tilinpäätöksen esittäminen ja vahvistaminen.

Esitetään hallituksen toimintakertomus, tilinpäätös, sekä tilintarkastuskertomus tilikaudelta 1.1. – 31.12.2023. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta.
Lataa toimintakertomus tästä: EK-VOK_toimintakertomus_2023.pdf
Lataa tilintarkastuskertomus tästä: tilintarkastus_2023.pdf

7   Vastuuvapaudesta päättäminen.

Päätetään vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta.

8   Ylijäämästä päättäminen.

Hallitus esittää tilikauden tappion 29894,64 € siirtämisestä osuuskunnan voitto / tappiotilille.

9   Hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten, sekä tilintarkastajien palkkioista päättäminen.

10. Hallituksen jäsenten valinta, kolme erovuoroista Jukka Pitkänen, Harri Koponen ja Jari Pesonen ja kaksi varajäsentä                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

11 Tilintarkastajan valinta.

Hallitus esittää päätilintarkastajaksi Sami Kiviluoma ja Tilintarkastus Riuttanen Oy sysaudit.fi  

12 Esitetään hallituksen talousarvioehdotus vuodelle 2025.

13 Käsitellään muut esille tulevat asiat.

14 Kokouksen päättäminen.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VALTAKIRJA

Valtuutan / valtuutamme______________________________________________________________________

 

edustamaan ja käyttämään äänioikeutta Etelä-Korpilahden vesiosuuskunnan varsinaisessa kokouksessa 27.6.2024 

___________________________     /     2024 ________________________________________________________

Paikka ja aika                                                         Allekirjoitus / allekirjoitukset